Ford Ka+: Audio Streaming via Bluetooth - Audioeenheid - Audiosysteem - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Audio Streaming via Bluetooth

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje / Audiosysteem / Audioeenheid / Audio Streaming via Bluetooth

N.B.: Zorg dat het apparaat is gekoppeld voor u deze functie gebruikt.

Compatibele Bluetooth-apparaten kunnen worden aangesloten op de audioeenheid om ze af te spelen via het audiosysteem van het voertuig.

Selecteer het apparaat als de audiobron. Druk hiervoor op de toets MEDIA tot BT AUDIO in het display verschijnt.

Het afspelen van het apparaat kan worden geregeld met de toetsen afspelen, pauze, volgend en vorig nummer van de audioeenheid.

Kennisgeving FCC

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren (inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste bediening).

FCC ID: A8DGEN3-1D

Het uitvoeren van wijzigingen of modificaties aan het apparaat zonder nadrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij kan leiden tot vervallen van het recht op bediening van het apparaat.

Audioeenheid
WAARSCHUWING

Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto. We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.

N.B.: Afhankelijk van het model en optiepakket van uw auto, kan uw systeem er anders uitzien dan hier is afgebeeld.

Audioeenheid

 1. VOL en aan/uit: Druk hierop om het systeem in en uit te schakelen. Draai aan de knop om het volume aan te passen.
 2. Functietoetsen: Selecteer verschillende functies van het audiosysteem, afhankelijk van de modus die u gebruikt (bijvoorbeeld radiomodus of cd-modus).
 3. Cd-sleuf: Plaats een cd.
 4. Uitwerpen: Druk hierop om een cd uit te werpen.
 5. Numeriek toetsenbord: In de radiomodus kunt u hiermee uw favoriete radiozenders opslaan en terugroepen. Om een radiozender op te slaan, stemt u af op de zender. Druk vervolgens op een van de nummertoetsen en blijf deze indrukken totdat er weer geluid klinkt. In cd-modus selecteert u hiermee een nummer. In telefoonmodus voert u hiermee een telefoonnummer in.
 6. TUNE en afspelen of onderbreken: In radiomodus kunt u hieraan draaien om de frequentieband in stappen te doorlopen. Druk de toets in om de zender te dempen. In mediamodus draait u hieraan om een nieuw nummer te selecteren. Druk de toets in om een nummer af te spelen of te onderbreken. Deze knop dempt ook de radiobronnen.
 7. KLOK: Als de telefoonmodus niet is ingeschakeld, drukt u hierop om de klok weer te geven.
 8. MENU: Druk hierop voor toegang tot verschillende audiosysteemfuncties. Raadpleeg Menustructuur verderop in dit deel.
 9. PHONE: Druk op deze toets voor toegang tot de telefoonfuncties van het SYNC-systeem. Zie uw SYNC-informatie.
 10. GELUID: Druk hierop voor toegang tot instellingen voor Treble, Midrange, Bass, Fade of Balance. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de diverse instellingen te kiezen. Wanneer u een keuze maakt, drukt u op de pijltjestoetsen links en rechts om de instellingen aan te passen. Druk op OK of MENU om af te sluiten. Geluidsinstellingen kunnen voor elke audiobron afzonderlijk worden ingesteld.
 11. Pijltjestoets omhoog en omlaag: Druk hierop om door de menukeuzes te bladeren.
 12. Zoeken en snel vooruit: In de radiomodus selecteert u een frequentieband en drukt u op deze toets. Het systeem stopt bij het eerste radiostation dat het vindt op een hogere frequentie in deze frequentieband. Houd de toets ingedrukt om snel te zoeken en laat de toets los om bij het eerstvolgende beschikbare station te stoppen. In cd-modus drukt u hierop om het volgende nummer te selecteren. Houd de toets ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit te spoelen.
 13. Pijltjestoets links en rechts: Druk hierop om door de menukeuzes te bladeren.
 14. Zoeken en achteruit: In de radiomodus selecteert u een frequentieband en drukt u op deze toets. Het systeem stopt bij het eerste radiostation dat het vindt op een lagere frequentie in deze frequentieband. Houd de toets ingedrukt om snel te zoeken en laat de toets los om bij het vorige beschikbare station te stoppen. In cd-modus drukt u hierop om het vorige nummer te selecteren. Houd de toets ingedrukt om het huidige nummer snel achteruit te spoelen.
 15. TA: Druk hierop om de verkeersberichten in of uit te schakelen en eventuele actieve berichten te annuleren.

  Opmerking: Verkeersberichten zijn mogelijk niet beschikbaar in elke regio.

 16. RADIO: Druk herhaaldelijk hierop om een radiofrequentieband te selecteren. Houd de toets ingedrukt om de functie voor automatisch opslaan te selecteren. Druk erop om terug te keren naar het hoofdscherm van de huidige radiofrequentieband.
 17. MEDIA: Druk hierop om het menu voor de mediabron te openen. U kunt hier herhaaldelijk op drukken om een cd of een SYNC-media-apparaat te selecteren of u kunt met de pijltjestoetsen door de mediabronnen bladeren. Druk op OK om een bron te selecteren.
 18. OK: Druk hierop om menukeuzes te bevestigen.
Zie ook:

KIA Picanto. Veiligheidsgordels
WAARSCHUWING Voor een optimale bescherming moeten de veiligheidsgordels tijdens het rijden altijd worden gedragen. De veiligheidsgordels zijn het meest effectief als de rugleuningen ...

Ford Ka+. Vloermatten
WAARSCHUWINGGebruik een vloermat die is ontworpen voor de beenruimte van uw voertuig en de pedalen niet hindert. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van contr ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Accu vervangen
Er is één 3V-knoopcel van het type CR 2025 nodig. De noodsleutel uit de sleutel trekken. De noodsleutel in de richting van de pijl in de ope ...

Modellen: