Ford Ka+: Algemene informatie - Remmen - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Algemene informatie

Ford Ka+ / Ford Ka+ - Instructieboekje / Remmen / Algemene informatie

WAARSCHUWING

Het systeem is niet bedoeld om de bestuurder te ontheffen van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn.

N.B.: Zo nu en dan kunnen remgeluiden hoorbaar zijn; dit is normaal. Als een geluid van metaal op metaal, een voortdurend schurend geluid of een voortdurend piepgeluid hoorbaar is, kunnen de remvoeringen zijn versleten. Als voortdurend trillen of schokken in het stuur voorkomt tijdens het remmen, laat dan de auto controleren door een erkende dealer.

N.B.: Remstof kan zich ophopen op de wielen, zelfs onder normale rijomstandigheden. Vanwege slijten van de remmen is een beetje stof onvermijdelijk. Zie Wielen reinigen.

N.B.: Afhankelijk van toepasselijke wetten en voorschriften in het land waarvoor het voertuig oorspronkelijk is geproduceerd, kunnen de remlichten gaan knipperen tijdens hard remmen. Vervolgens kunnen ook de alarmknipperlichten gaan knipperen zodra uw auto tot stilstand gekomen is.

Natte remmen leiden tot een geringere remwerking. Trap het rempedaal enkele malen voorzichtig in tijdens het wegrijden bij een wasstraat of stilstaand water om de remmen te drogen.

Antiblokkeersysteem

Dit systeem helpt om de stuurregeling en de stabiliteit te behouden tijdens een noodstop door te voorkomen dat de remmen blokkeren.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. EHBO-set
De achterklep openen. De bagageruimtebodem omhoogklappen. De EHBO-set verwijderen. Ten minste eenmaal per jaar de houdbaarheidsdatum va ...

Ford Ka+. Werking
WAARSCHUWING Airbags worden niet langzaam of voorzichtig geactiveerd en de kans op letsel door een airbag die wordt geactiveerd, is het grootst in de buurt van de afdekking op de airbagm ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING U kunt de controle over het voertuig verliezen als u tijdens het rijden: de chauffeursstoel, hoofdsteun, stuurkolom of spiegels instelt ...

Modellen: