Ford Ka+: Algemene informatie - Motor 
starten en stoppen - Ford Ka+ - InstructieboekjeFord Ka+: Algemene informatie

WAARSCHUWING

Langdurig stationair draaien met hoge motortoerentallen kan tot zeer hoge temperaturen in de motor en het uitlaatsysteem leiden, waardoor het risico op brand of andere schade ontstaat.

Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij niet op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor brandgevaar ontstaat.

Start de motor niet in een gesloten garage of in andere gesloten ruimtes. Uitlaatgassen kunnen giftig zijn. Open altijd de garage voordat u de motor start.

Als u uitlaatgassen ruikt in de auto, moet u de auto onmiddellijk laten controleren door een dealer van Ford. Rijd niet met uw auto als u uitlaatgassen ruikt.
Als de accu van de auto is losgekoppeld, zullen de richtlijnen onmiddellijk nadat de accu opnieuw is aangesloten nog niet helemaal werken. De richtlijnen zullen pas helemaal werken nadat u gedurende vijf minuten tegen een minimumsnelheid van 10km/h zo recht mogelijk met de auto hebt gereden. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.

Voorkom dat het gaspedaal vóór en tijdens het starten wordt ingedrukt. Gebruik het gaspedaal alleen indien u moeilijkheden heeft om de motor te starten.

Zie ook:

Mercedes-Benz A-Klasse. Koeling met luchtdroging in- of uitschakelen
Algemene aanwijzingen Als de functie "Koeling met luchtdroging" wordt uitgeschakeld, wordt de interieurlucht van de auto bij warm weer niet gekoeld. De interieurlucht word ...

Hyundai i10. Handmatig bediende klimaatregeling (indien van toepassing)
Temperatuur regelknop Aanjager-knop Functie-knop Airco-knop* Luchtinname-knop (recirculatie luchtpositie) Luchtinname-knop (Buitenluchtpositie (fris)) Achterruit verwarmingschak ...

KIA Picanto. Sticker koudemiddel airconditioning
De daadwerkelijke sticker koudemiddel airconditioning in de auto kan afwijken van de afbeelding. De symbolen en specificaties op de sticker koudemiddel airconditioning betekenen het volge ...

Modellen: