Fiat 500: Geprogrammeerd onderhoudsschema - Onderhoud en zorg - Fiat 500 - InstructieboekjeFiat 500: Geprogrammeerd onderhoudsschema

Fiat 500 / Fiat 500 - Instructieboekje / Onderhoud en zorg / Geprogrammeerd onderhoudsschema

BENZINE-/LPG-VERSIES

De controles vermeld in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema moeten, na het bereiken van 120.000 km/8 jaar, cyclisch herhaald worden te beginnen vanaf het eerste interval, daarna dezelfde intervallen aanhouden als daarvoor.

BENZINE-/LPG-VERSIES

(1) Het bijvullen moet uitgevoerd worden met de in dit Instructieboek aangegeven vloeistoffen en alleen nadat gecontroleerd is dat het systeem onbeschadigd is.

BENZINE-/LPG-VERSIES

(2) Jaarlijks uit te voeren controle voor voertuigen in landen met zeer strenge klimaten (koude landen).

BENZINE-/LPG-VERSIES

(3) Als het voertuig voornamelijk binnen de bebouwde kom gebruikt wordt of wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers minder dan 10.000 bedraagt, moeten de motorolie en het oliefilter elk jaar vervangen worden.
(4) Voor 0.9 Turbo Twin Air-versies zijn de volgende zaken van vitaal belang om een correcte werking van de motor te verzekeren: gebruik uitsluitend bougies die speciaal gecertificeerd zijn voor deze motoren (zie de paragraaf "Motor" in het hoofdstuk "Technische gegevens"); houd u strikt aan de vervangingsintervallen van de bougies die vermeld zijn in het Geprogrammeerde Onderhoudsschema; voor de vervanging van bougies adviseren wij contact op te nemen met een FIAT Servicenetwerk.
(5) Niet-stoffige gebieden: aanbevolen maximum aantal kilometers 120.000 km. De riem moet elke 6 jaar worden vervangen, ongeacht de afgelegde afstand. In stoffige omgevingen en/of zware omstandigheden (koude klimaten, gebruik in de stad, periodes van langdurige stilstand): wordt een maximale kilometerstand van 60.000 km aanbevolen. Onafhankelijk van de kilometerstand, moet de getande distributieriem elke vier jaar vervangen worden.
(6) Als het voertuig in stoffige gebieden gebruikt wordt, wordt geadviseerd dit filter om de 15.000 km te vervangen.
(7) De remvloeistof moet iedere twee jaar worden vervangen, ongeacht de kilometerstand.

(❍) Aanbevolen handelingen
( ) Verplichte handelingen

DIESEL VERSIES

De controles vermeld in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema moeten, na het bereiken van 120.000 km/6 jaar, cyclisch herhaald worden te beginnen vanaf het eerste interval, daarna dezelfde intervallen aanhouden als daarvoor.

DIESEL VERSIES

(1) Het bijvullen moet uitgevoerd worden met de in dit Instructieboek aangegeven vloeistoffen en alleen nadat gecontroleerd is dat het systeem onbeschadigd is.

DIESEL VERSIES

(2) Het interval voor het vervangen van de olie en het motoroliefilter is afhankelijk van de rijomstandigheden en wordt gesignaleerd door een waarschuwingslampje of bericht op het instrumentenpaneel en een. Het mag echter nooit meer dan 2 jaar bedragen. Als het voertuig voornamelijk in de stad wordt gebruikt, dan moeten de motorolie en het filter elk jaar worden vervangen.
(3) Niet-stoffige gebieden: aanbevolen maximum afstand 120.000 km. De riem moet elke 6 jaar worden vervangen, ongeacht de afgelegde afstand. Stoffige omgevingen en/of veeleisend gebruik (koude klimaten, veel stadsritten, langdurig stationair lopen van de motor): aanbevolen maximum aantal kilometers is 60.000 km. De riem moet elke 4 jaar worden vervangen, ongeacht de afgelegde afstand.

(❍) Aanbevolen werkzaamheden
( ) Verplichte werkzaamheden

DIESEL VERSIES

(4) Als het voertuig op brandstof rijdt van een kwaliteit die niet voldoet aan de betreffende Europese specificatie, moet dit filter om de 20.000 km vervangen worden.
(5) Als het voertuig gebruikt wordt in stoffige omgevingen, moet dit filter om de 20.000 km vervangen worden.
(6) De remvloeistof moet ieder jaar worden vervangen, ongeacht de kilometerstand.

(❍) Aanbevolen werkzaamheden
( ) Verplichte werkzaamheden

PERIODIEKE CONTROLES

Elke 1.000 km of vóór een lange reis controleren en eventueel bijvullen:

Elke 3.000 km controleren en eventueel bijvullen: motorolieniveau.

Het gebruik van PETRONAS LUBRICANTS producten wordt aanbevolen, omdat deze speciaal voor Fiat auto’s zijn ontworpen en geproduceerd (zie tabel "Inhouden" in het hoofdstuk "Technische gegevens").

Zie ook:

KIA Picanto. Grip
De grip van de banden kan verslechteren als de banden versleten zijn of niet op de juiste spanning staan, of als u op een glad wegdek rijdt. Banden moeten worden vervangen als de slijtage-indicato ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Bij het openen van een zijruit kunnen lichaamsdelen tussen de zijruit en het ruitframe getrokken worden of bekneld raken. Er bestaat gevaar voor letsel! Bij h ...

KIA Picanto. Bevestigingsbouten wielophanging
Controleer of de bouten van de wielophanging goed vastzitten en niet beschadigd zijn. Draai ze met het voorgeschreven aanhaalmoment vast. Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen/onderste fuseek ...

Modellen: