Fiat 500: Geprogrammeerd onderhoudsschema - Onderhoud en zorg - Fiat 500 - InstructieboekjeFiat 500: Geprogrammeerd onderhoudsschema

Fiat 500 / Fiat 500 - Instructieboekje / Onderhoud en zorg / Geprogrammeerd onderhoudsschema

BENZINE-/LPG-VERSIES

De controles vermeld in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema moeten, na het bereiken van 120.000 km/8 jaar, cyclisch herhaald worden te beginnen vanaf het eerste interval, daarna dezelfde intervallen aanhouden als daarvoor.

BENZINE-/LPG-VERSIES

(1) Het bijvullen moet uitgevoerd worden met de in dit Instructieboek aangegeven vloeistoffen en alleen nadat gecontroleerd is dat het systeem onbeschadigd is.

BENZINE-/LPG-VERSIES

(2) Jaarlijks uit te voeren controle voor voertuigen in landen met zeer strenge klimaten (koude landen).

BENZINE-/LPG-VERSIES

(3) Als het voertuig voornamelijk binnen de bebouwde kom gebruikt wordt of wanneer het aantal jaarlijks afgelegde kilometers minder dan 10.000 bedraagt, moeten de motorolie en het oliefilter elk jaar vervangen worden.
(4) Voor 0.9 Turbo Twin Air-versies zijn de volgende zaken van vitaal belang om een correcte werking van de motor te verzekeren: gebruik uitsluitend bougies die speciaal gecertificeerd zijn voor deze motoren (zie de paragraaf "Motor" in het hoofdstuk "Technische gegevens"); houd u strikt aan de vervangingsintervallen van de bougies die vermeld zijn in het Geprogrammeerde Onderhoudsschema; voor de vervanging van bougies adviseren wij contact op te nemen met een FIAT Servicenetwerk.
(5) Niet-stoffige gebieden: aanbevolen maximum aantal kilometers 120.000 km. De riem moet elke 6 jaar worden vervangen, ongeacht de afgelegde afstand. In stoffige omgevingen en/of zware omstandigheden (koude klimaten, gebruik in de stad, periodes van langdurige stilstand): wordt een maximale kilometerstand van 60.000 km aanbevolen. Onafhankelijk van de kilometerstand, moet de getande distributieriem elke vier jaar vervangen worden.
(6) Als het voertuig in stoffige gebieden gebruikt wordt, wordt geadviseerd dit filter om de 15.000 km te vervangen.
(7) De remvloeistof moet iedere twee jaar worden vervangen, ongeacht de kilometerstand.

(❍) Aanbevolen handelingen
( ) Verplichte handelingen

DIESEL VERSIES

De controles vermeld in het Geprogrammeerd Onderhoudsschema moeten, na het bereiken van 120.000 km/6 jaar, cyclisch herhaald worden te beginnen vanaf het eerste interval, daarna dezelfde intervallen aanhouden als daarvoor.

DIESEL VERSIES

(1) Het bijvullen moet uitgevoerd worden met de in dit Instructieboek aangegeven vloeistoffen en alleen nadat gecontroleerd is dat het systeem onbeschadigd is.

DIESEL VERSIES

(2) Het interval voor het vervangen van de olie en het motoroliefilter is afhankelijk van de rijomstandigheden en wordt gesignaleerd door een waarschuwingslampje of bericht op het instrumentenpaneel en een. Het mag echter nooit meer dan 2 jaar bedragen. Als het voertuig voornamelijk in de stad wordt gebruikt, dan moeten de motorolie en het filter elk jaar worden vervangen.
(3) Niet-stoffige gebieden: aanbevolen maximum afstand 120.000 km. De riem moet elke 6 jaar worden vervangen, ongeacht de afgelegde afstand. Stoffige omgevingen en/of veeleisend gebruik (koude klimaten, veel stadsritten, langdurig stationair lopen van de motor): aanbevolen maximum aantal kilometers is 60.000 km. De riem moet elke 4 jaar worden vervangen, ongeacht de afgelegde afstand.

(❍) Aanbevolen werkzaamheden
( ) Verplichte werkzaamheden

DIESEL VERSIES

(4) Als het voertuig op brandstof rijdt van een kwaliteit die niet voldoet aan de betreffende Europese specificatie, moet dit filter om de 20.000 km vervangen worden.
(5) Als het voertuig gebruikt wordt in stoffige omgevingen, moet dit filter om de 20.000 km vervangen worden.
(6) De remvloeistof moet ieder jaar worden vervangen, ongeacht de kilometerstand.

(❍) Aanbevolen werkzaamheden
( ) Verplichte werkzaamheden

PERIODIEKE CONTROLES

Elke 1.000 km of vóór een lange reis controleren en eventueel bijvullen:

Elke 3.000 km controleren en eventueel bijvullen: motorolieniveau.

Het gebruik van PETRONAS LUBRICANTS producten wordt aanbevolen, omdat deze speciaal voor Fiat auto’s zijn ontworpen en geproduceerd (zie tabel "Inhouden" in het hoofdstuk "Technische gegevens").

Zie ook:

KIA Picanto. Autonome noodrem met radar (indien van toepassing)
Het AEB-systeem is bedoeld om het risico op ongevallen terug te dringen. Het herkent de afstand van het voertuig voor u met behulp van sensors (d.w.z. radar). Zo nodig wordt de noodrem geactivee ...

Mercedes-Benz A-Klasse. Algemene aanwijzingen
Met betrekking tot de aangegeven autogegevens het volgende in acht nemen: De aangegeven hoogten kunnen fluctueren in verband met: Banden Belading ...

Hyundai i10. SRS verzorging
De SRS is bijna onderhoudsvrij en dus zijn er geen onderdelen welke u veilig zelf kunt onderhouden. Indien de SRS "AIR-BAG" waarschuwingslamp niet oplicht wanneer het contact in de AAN positie st ...

Modellen: